Magyarország Acer márkaboltjai+36 21 / 345 - 7700
Kosárban lévő termékek

Rendelésed

A kosarad üres!

30 napos visszavásárlási garancia

Akár 30 napos visszavásárlási garancia a acershop.hu-nál! A márkaboltokat és az online webáruházat működtető Notebook BP Kft. a törvényi kötelezettségeket megtoldva 30 nap visszavásárlási garanciát biztosít minden olyan ügyfelének aki a “30 napos visszavásárlási garancia” szolgáltatást megvásárolja, akár online, akár személyes vásárlásról legyen szó. A vásárló lehet magánszemély, cég, bármilyen vállalkozás, mi nem teszünk különbséget. Vásárlóink biztonságban vannak, ezen időszak alatt bármilyen indokkal meggondolhatják magukat, amennyiben a terméket visszajuttatják hozzánk, készséggel visszaadjuk a vételárat. Nincs kockázata egy gyors döntésnek.

Tehát a magyarországi, más online áruházaknál alkalmazott garanciához képest a gamer.shop.hu ezekben nyújt többet:

 • Nem csak magánszemélyre szóló számlák esetén érvényesíthető, céges vásárlóink számára is él.
 • Kizárólag online rendelés esetén érvényes.
 • Nem csupán 14 napig, hanem akár 30 napig él.

 

Feltételek:

A Notebook BP Kft. garantálja az ügyfélnek, hogy a terméket visszaküldheti bármilyen indok nélkül a vásárlástól számított 30 napon belül. A 30 napos visszavásárlási garancia szolgáltatás nem befolyásolja a távkereskedelem 14 napon belüli törvényes elállási jogát, hanem kiegészíti azt a Notebook BP Kft. ügyfelek számára. Amennyiben 14 napon túl jelzed elállási szándékod, úgy a szállítási költség visszatérítésére már nincs lehetőség.

A 30 napos visszavásárlási garancia igénybevételével legkésőbb a termék átvételétől számított 30. naptári napig élhet a vásárló. (A 30 napon belüli termék visszaküldés lehetősége a természetes- és a jogi személyek számára egyaránt adott.)

A visszaküldeni kívánt terméket a Notebook BP Kft. csak abban az esetben fogadja be, ha annak használata rendeltetésszerűen történt és a használat a termékben jelentős értékcsökkenést nem okozott.

A Notebook BP Kft. fenntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban és/vagy jelentős értékcsökkenéssel visszaküldött termékek befogadását elutasítsa.

A Notebook BP Kft. fenntartja a jogot, hogy az egy felhasználó által jelentős számban és/vagy több alkalommal vagy rendszeresen visszaküldött termékek közül egy vagy több termék vonatkozásában a visszaküldött termék(ek) befogadását elutasítsa, amennyiben a 30 napos visszavásárlási garancia szolgáltatással történő visszaélést észlel, vagy alapos gyanú merül fel a 30 napos visszavásárlási garancia szolgáltatással való visszaélést illetően. A Notebook BP Kft. ilyen esetekben vizsgálatot kezdeményezhet, és amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok felé továbbítja az ügyet.

A Notebook BP Kft. elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását,

– amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a vásárlónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).

– amelyet a vásárló nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

A visszaküldeni kívánt terméket kérjük, amennyiben lehetséges, eredeti dobozában/csomagolásában küldd vissza, mellékelve hozzá a kapott garancialevelet/jótállási jegyet és valamennyi vásárláskor kapott dokumentumot (használati utasítás, stb.). Amennyiben nincs meg az eredeti csomagolás, akkor a sérülések elkerülése érdekében kérjük, hogy megfelelően zárható, biztonságos csomagolással pótold azt. A nem megfelelő védőborítás hiányából fakadó sérült termékeket nem áll módunkban elfogadni.

Ha a visszaküldeni kívánt termékhez ajándék is tartozott, kérjük, azt is küldd vissza, anélkül azt nem áll módunkban befogadni.

Amennyiben ugyanabból a termékből több darabot rendeltél és valamennyit szeretnél visszaküldeni, csak abban az esetben áll módunkban azokat befogadni, ha azok közül egy termék került kibontásra és kipróbálásra. A többi terméket kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásában, azaz nem használt állapotban áll módunkban befogadni.

 

Az alábbiakban ismertetjük a jelenleg hatályos 14 napos törvényi szabályozást

A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, mint kizárólag magánszemély, azaz, azon természetes személyek, akik a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Amennyiben vállalkozás vagy cég nevében történik a vásárlás, úgy nem élhet az elállás jogával.

Az elállástól számított 14 napon belül visszaadjuk a teljes fogyasztó, mint magánszemély által fizetett összeget, így a kiszállítás díját is; a fogyasztót kizárólag a termék visszajuttatásának költsége terheli.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási jog érvényesítése többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

Elállási jog

A Vásárló, mint kizárólag magánszemély a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján jogosult az áru átvételét követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Vásárló által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által kifizetett teljes összeget ideértve a kiszállítás költségét is. Amennyiben vállalkozás vagy cég nevében történik a vásárlás, úgy nem élhet az elállás jogával.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállási joggal úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

 • Postázási cím: Notebook BP Kft. 1132 Budapest, Váci út 18.
 • Email cím: info@acer.shop.hu

Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállásinyilatkozat-mintát is, innen tölthető le.

Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a cég címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Szolgáltató jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, akkor legkésőbb az Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, a Notebook BP Kft. visszatéríti a teljes vételárat.

A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a fogyasztót terheli.

Online hitel

Kényelmes és gyors igénylés,
rugalmas konstrukció

Garancia otthonról

Garanciális ügyintézés kényelmesen, gyorsan

Visszavásárlási garancia

Nincs kockázata egy gyors döntésnek. Akár cégeknek is!

Árgarancia

Egyedülálló megoldás, hogy ne érhessen kellemetlenség

1 napos szállítás

Villámgyors kiszállítás, vedd át rendelésed akár már ma!